Filtry wyszukiwania

Znalezione wydarzenia

 • Muzeum Bez Wyjątku 2018 – bezpłatne oprowadzania i warsztaty

  28.09.2018 10:00 Czas trwania: 8 godz.

  W ramach projektu „Muzeum Bez Wyjątku 2018” oferujemy bezpłatne oprowadzania po wystawie stałej Muzeum Emigracji oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących, głuchoniewidomych, a także z niepełnosprawnością intelektualną.  Kategoria:

  • Muzeum / galeria
  • Edukacja
  • Warsztaty

  Miejsce: Muzeum Emigracji, Gdynia, ul. Polska 1

  Bezpłatne


  • Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
  • Język migowy
  • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
  • Audiodeskrypcja
  • Tyflografika, materiały do dotykania
  • Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat