Oprowadzanie po wystawie stałej – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

28.09 - 7.10, 12.10 - 14.10


Wrzesień

Październik

Oprowadzanie po wystawie stałej


Powiększ obraz: Grupa osób na wystawie w muzeum Polin, dwie osoby trzymają w ręku białą laskę, przewodnik trzyma w rekach pojemnik z tyflografikami.

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Polin

Fot.: Magda Starowieyska

Instytucja:
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Miejsce:
00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6
Kategoria:
 • Muzeum / galeria
Data:
06.10.2018
Czas:
16:00 - 18:00
Czas trwania:
2 godz.
Bilet:
Bezpłatne
Dostępność:
 • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Audiodeskrypcja
 • Tyflografika, materiały do dotykania
 • Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Dla dorosłych
Wystawa składa się z ośmiu galerii, które opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. Przedstawiamy w nich kolejne etapy w historii: od legend o przybyciu Żydów na te ziemie, przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności społecznej, religijnej i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady, aż do współczesności. Audiodeskrypcje wystawy stałej oraz wybranych obiektów znajdziesz na stronie Muzeum Polin: http://www.polin.pl/pl/podstrona/audiodeskrypcje

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking częściowo płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu muzeum od strony ulicy Anielewicza.

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Uwagi: Wejścia do muzeum od strony ulicy Zamenhoffa i ulicy Anielewicza nie wymagają pokonywania schodów. Po wejściu do budynku od strony ulicy Zamenhoffa należy pokonać pochylnię o długości 18 metrów i nachyleniu 8 procent. Pochylnia nie jest wyposażona w poręcze, nie ma spocznika. Asystę w pokonaniu przejścia mogą zapewnić pracownicy ochrony budynku. Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach oraz przy stanowisku ochrony przy wejściu głównym.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością; pokój dla rodzica z dzieckiem, przewijak,


Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat